Ett reportageteam från SVTs programserie "folkvald" med programledaren David Batra i spetsen besökte idag (13/2) Årböle för att göra reportage om postlådorna. Med sig hade SVT ansvariga ministern Ulrica Messing. Allt skedde med mycket kort varsel och under ett visst "hemlighetsmakeri".

Programserien börjar sändas i april och pågår fram till valet. Exakt när inslaget från Årböle kommer vet vi inte. Bifogar bild med Ulrica Messing, MaryAnn Olarsbo och David Batra.

Hälsningar
P-G Wahlgren Årböle byalag


Bilder från besöketTillbaka